Ekoškola

 

 

UVÍTALI NÁS V SENÁTU

Říkáte,že je vám název povědomý ? Ano, máte pravdu. Touto větou skutečně začínal článek, který vyšel v létě roku 2007.

Příští rok v červnu tomu bude přesně deset let, kdy byl Základní škole Turnov, ve Zborovské ulici (tehdy Zš a Mš  Turnov) udělen mezinárodní titul „Ekoškola“ poprvé. Ano, za rok uplyne deset let, co se žáci, pedagogové i provozní zaměstnanci školy snaží v duchu udržitelného rozvoje chránit to, co je pro nás všechny životně důležité.

Předávají dětem nejen lásku k přírodě, ale i zodpovědnost za její ochranu, přístupným a srozumitelným způsobem, který je dětem vlastní a baví je. Tato snaha všech byla znovu oceněna 15. června 2016. Zástupci školního ekotýmu Mgr. J. Štoudková – ředitelka školy, Mgr. Ing. D. Šulcová koordinátorka EVVO a žáci Anežka Kalfeřtová a Pavel Majer- členové školního ekotýmu, převzali z rukou Ing. Jana Kříže, náměstka z Ministerstva životního prostředí a zástupců pražského vzdělávacího centra „Tereza“ titul „Ekoškola“ počtvrté.

Za čtyři roky by měla škola titul obhajovat. Co myslíte, budou žáci Základní školy Turnov v roce 2020 oslavovat popáté?

Více informací, včetně videa ze slavnostního vyhlášení, získáte na webových stránkách školy, www. zvsturnov.cz.

Ing.Mgr. Dana Šulcová

 

                                                                                                                                                 BaffleBaffleBaffle

Získali jsme titul EKOŠKOLA – již počtvrté !!!

EmbarassedEmbarassedEmbarassed

KissKissKiss

Vážená paní Šulcová,

děkujeme za zapojení do vánoční soutěže a zaslané fotografie ušitého hada a básničku. Vybrali jsme Vaši školu jako výherce soutěže, gratulujeme a posíláme Vám plyšového hada na vánoční návštěvu :-)

http://www.trafficsnakegame.eu/czechrepublic/?news=vanocni-soutez-s-hadem-edou

Pokud byste pořídili nějaké fotografie, budeme také rádi za jejich zaslání. Prosím o zaslání plyšáka zpět na CDV na níže uvedenou adresu po Novém roce. Děkuji.

Přejeme Vaší škole krásný vánoční čas!

S pozdravem


Mgr. Danuše Smutková

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a
636 00 Brno

Tel.: +420 724 898 358  Web: www.cdv.czwww.cdvplus.cz

LaughingLaughingLaughing

Soutěž „Lovci nebes“

Žáci II. stupně se zapojili do soutěže „Lovci nebes“. Ta je rozdělena do tří kol a končí v červnu. Odměnou žákům bude „návštěva dravých ptáků“ ve škole. O průběhu jednotlivých kol Vás budeme informovat. Pořadatelem soutěže je společnost Falcopredonum.

 

První úkol:

 

Víte, že i zvířata v lese mohou dostat dárky? Ale víte jaké? Vymyslete co nejpraktičtější dárek pro srnky, divočáky, ptáky a vůbec všechnu lesní zvěř. Ale pozor! To, co je dobré pro vás, nemusí být dobré pro zvířátka!

 

Děti sbíraly pro zvířata kaštany. Společně je předají panu myslivci a umístí do krmelce. A protože se blíží Vánoce, vyzdobíme vánoční strom i pro zvěř.

 

PROJEKT JEŽEČEK

Členové EKOTÝMU –  naše spolužačka spolu se svými rodiči pečují o malého ježečka, kterého se jim podařilo zachránit.

Téma JEŽEČEK se prolínalo celým naším projektovým dnem.

Program Carbon Detektives 

V letošním roce se naše škola úspěšně účastní celoevropského programu „Uhlíkoví detektivové“, který je podporován Evropskou komisí v rámci programu Inteligentní energie.

Uhlíkové detektivy v současné době najdete v těchto zemích:

  • Velká Británie
  • Rakousko
  • Česká republika
  • Maďarsko
  • Bulharsko
  • Irsko
  • Německo
  • Slovensko
  • Rumunsko
  • Litva

Program „Uhlíkoví detektivové“ poskytuje podporu a nápady, jak škola může přispět ke zmenšení vlastní uhlíkové stopy. Poskytuje také  nástroje pro sledování pokroků a zaznamenávání našich úspor. Vzhledem k tisícovkám škol, které se na projektu po celé Evropě podílejí, mohou naše aktivity přinést významnou změnu.

V rámci programu proběhla soutěž zaměřená na aktivity vedoucí ke snížení uhlíkové stopy. Soutěže se zúčastnili žáci přírodopisných praktik, věkové skupiny 12-15 let. Umístili se na pěkném druhém místě a získali tak  finanční odměnu 4000 Kč.


Uvítali nás v Senátu

Základní a Mateřská škola v Turnově má důvod k oslavě. Byla přijata na samotné půdě  Senátu Parlamentu ČR. Ptáte se, čím si zasloužila tohoto vyznamenání?  Ráda Vám odpovím.Základní a Mateřská škola je jednou z 20 000 škol z 38 zemí světa a jednou ze 120 škol v ČR, která se zapojila do programu EKOŠKOLA.Ekoškola je Mezinárodní program, který koordinuje Sdružení TEREZA ve spolupráci s krajskými koordinátory ( Divizna Liberec, Dřípatka Pardubice a Lipka Brno).
Cílem programu je naučit žáky pracovat na zlepšení životního prostředí ve škole a v okolí školy, vychovávat děti v duchu udržitelného rozvoje. Žáci, učitelé a další zaměstnanci školy se v rámci programu podílejí na činnostech vedoucích k  šetrnému provozu školy.Do dubna 2007 o titul Ekoškola zažádalo 30 škol z celé ČR. Titul byl udělen 21 školám – i nám! Školy, které splnily kritéria programu, získaly titul a možnost používat logo a vlajku Ekoškola.Slavnostní vyhlášení a předání mezinárodního titulu Eco-schools proběhlo dne 27.června 2007  v prostorách Senátu Parlamentu ČR. Nad celou akcí převzalo záštitu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstvo životního prostředí ČR.Za naši školu se slavnosti zúčastnili: Mgr. J.Štoudková – ředitelka  školy,Mgr. D.Šulcová – koordinátorka projektu, D.Romanová a V.Prokopenko – zástupci žáků.Chcete-li vědět více a na vlastní oči se přesvědčit, jak taková Ekoškolavypadá a jak se v ní žije, navštivte nás. Rádi Vás uvítáme! Za žáky a pracovníky školy Vás srdečně zve ekologická koordinátorka Mgr. D.Šulcová.