Ekoškola

Jsme tady -počítejte s námi!

Konečně jsme se dočkali! Po pěti letech jsme obhajovali titul Ekoškola. V březnu to nevyšlo, vzhledem k uzavření školy v důsledku pandemie koronaviru covid -19. Čekali jsme dlouho, ale to napětí stálo za to. Teprve letos, 2. října, mohl audit proběhnout.
Co to znamenalo? Školu navštívili auditoři výše zmiňovaného programu. Zajímala je naprosto veškerá dokumentace za posledních pět let (tzn. schůzky ekotýmu, monitoring, celoroční plány…). Vyptávali se, prohlíželi, kladli záludné otázky nejen ekotýmu, ale i žákům ve třídách a pedagogům. Co činíte proto, abyste snížili vaši uhlíkovou stopu? Umíte třídit odpady? Šetříte vodou a energií? Nadšeni byli úpravou prostředí školy – výmalba ekokodexu, ekosystémů a ocenili školní pozemek.
Žáci byli skvělí. Nebáli se hovořit, diskutovat, odpovídat. Hosty provedli celou školou, seznámili je s naší současnou činností a plány do budoucna.
Naše společné úsilí bylo oceněno. S radostí oznamujeme, že jsme popáté obhájili titul! Po dobu tří let můžeme používat i vlajku a logo mezinárodního titulu Ekoškola.
A považte, tuto čest máme už 13 let. Držte nám palce, budeme se snažit nezklamat a nadále pilně pracovat.

D. Šulcová
koordinátor EVVO

 

 

Získali jsme nové tituly LESNÍ TŘÍDA


Konference M. R. K. E. V. 2019

Ano, již tradičně se po dvou letech konala konference M. R. K. E. V. 2019. Setkávání škol a přátel zapojených do ekologické výchovy má svou dlouholetou tradici. Letos jsme se sešli již po osmnácté. A věřte, že bylo o čem hovořit! Téma konference „Voda“ je velmi aktuální, příspěvky všech přednášejících byly věcné, mnohdy překvapující a přínosné.

Mnohé školy se pochlubily svými činnostmi a zajímavými programy, které jsou vhodnou inspirací pro ostatní. Naše škola také nezůstává pozadu a rovněž nabízí pro žáky mnoho zajímavého.

A proto byla jednou z oceněných škol. Za svou dlouholetou činnost a přínos v ekologické výchově a vedení budou moci žáci v roce 2020 opakovaně navštívit libereckou zoologickou zahradu. Už se moc těšíme a děkujeme liberecké Divizně!

D. Šulcová

Co je nového na školní zahradě?

Podzimní výsadba keřů a stromků je v plném proudu. Přibyly i hmyzí hotely a domovy pro zpěvné ptactvo. Ptáte se, co je příčinou?

Od dubna loňského roku totiž probíhá projekt „Budou s námi?“ A kdo má zůstat? Přeci naši důležití pomocníci – ptáci a hmyz – bez nich by příroda nemohla fungovat.

Na projektu se podíleli především žáci praktické školy. Pod vedením pedagogů a asistentů pracovali krok za krokem i žáci speciálních tříd.

Mladší žáci pomohli při výběru a nákupu rostlinek. Ti z vyšších ročníků (6. – 9.) vyměřovali, kopali, sázeli…Speciální třídy pomáhaly zalévat a sbírat přírodní materiál do hotelů (šišky, klacíky…).

V hodinách PV chlapci 6. – 9. ročníků vyráběli hmyzí hotely a ptačí budky. Následně je instalovali na předem vybraná místa.

Projektové činnosti zdaleka nekončí. Výsadba a úpravy pozemku budou pokračovat, dokud počasí dovolí; výroba hotelů a ptačích domečků rovněž.

Naše hmyzí hotely udělaly radost obdarovaným žákům a učitelům i při setkání ekoškol 25. 9.

(Přítomen byl i redaktor časopisu Turnovsko.)

Děkujeme za finanční podporu Nadaci Ivana Dejmala pro ochranu přírody, která přispěla na projekt částkou 5000 Kč.

A zase se „něco“ děje

V Základní škole Turnov, www.zvsturnov.cz, jsme se rozhodli založit školní zahradu. A to není
jen tak! Co všechno musí taková zahrada mít?
Školní zahrada musí vyhovovat celé řadě požadavků. Zahrada by měla splňovat nejen funkce
rekreační (odpočinkové), ale především vzdělávací (poznávací).
Na školní zahradě se dá stanovat, posedět u ohně, kompostovat bioodpad, sledovat hnízdění
ptáků a v zimě je přikrmovat. Zahrada se může změnit v rozkvetlou louku nebo v bylinkovou
zahrádku. Může na ní být naučná stezka i výukový altán. Dá se na ni vyběhnout o přestávce
nebo po vyučování, dají se na ní lépe než ve třídě učit pracovní a pěstitelské činnosti,
tělocvik… A co teprve badatelské činnosti!
Bez finanční podpory společnosti IKEA, která je partnerem pražského vzdělávacího centra
TEREZA, bychom nezačali. V závěru roku 2017 jsme už podruhé reagovali na výzvu IKEA:
„Velké změny začínají od nejmenších“, a přihlásili do výzvy náš projekt: Děti a příroda patří
k sobě“. Byli jsme opět úspěšní a získali tak finanční obnos v hodnotě 10 000 Kč na realizaci
projektu.
A protože jsme Ekoškola, zdokonalujeme a vylepšujeme prostředí školy. Naplňujeme tak
témata mezinárodního programu „Ekoškola“.
Výzvy se nebojíme a jdeme na to. Držte nám palce!
___________________________________________________________________________
Společnost IKEA je partnerem pražského vzdělávacího centra TEREZA a společně sdílejí
myšlenku udržitelné budoucnosti a rozvoje. Jde především o šetrné a zodpovědné chování
a nakládání se zdroji www.spolusvami.cz. TEREZA mezinárodní program „Ekoškola“ v České
republice koordinuje a věnuje se vzdělávání přes 20 let. Ve vzdělávacích programech
centra TEREZA je zapojeno přes 750 škol a 94 000 žáků www.terezanet.cz
D. Šulcová
koordinátor EVVO

 

 

UVÍTALI NÁS V SENÁTU

Říkáte,že je vám název povědomý ? Ano, máte pravdu. Touto větou skutečně začínal článek, který vyšel v létě roku 2007.

Příští rok v červnu tomu bude přesně deset let, kdy byl Základní škole Turnov, ve Zborovské ulici (tehdy Zš a Mš  Turnov) udělen mezinárodní titul „Ekoškola“ poprvé. Ano, za rok uplyne deset let, co se žáci, pedagogové i provozní zaměstnanci školy snaží v duchu udržitelného rozvoje chránit to, co je pro nás všechny životně důležité.

Předávají dětem nejen lásku k přírodě, ale i zodpovědnost za její ochranu, přístupným a srozumitelným způsobem, který je dětem vlastní a baví je. Tato snaha všech byla znovu oceněna 15. června 2016. Zástupci školního ekotýmu Mgr. J. Štoudková – ředitelka školy, Mgr. Ing. D. Šulcová koordinátorka EVVO a žáci Anežka Kalfeřtová a Pavel Majer- členové školního ekotýmu, převzali z rukou Ing. Jana Kříže, náměstka z Ministerstva životního prostředí a zástupců pražského vzdělávacího centra „Tereza“ titul „Ekoškola“ počtvrté.

Za čtyři roky by měla škola titul obhajovat. Co myslíte, budou žáci Základní školy Turnov v roce 2020 oslavovat popáté?

Více informací, včetně videa ze slavnostního vyhlášení, získáte na webových stránkách školy, www. zvsturnov.cz.

Ing.Mgr. Dana Šulcová

Získali jsme titul EKOŠKOLA – již počtvrté !!!

 

 

 

Vážená paní Šulcová,

děkujeme za zapojení do vánoční soutěže a zaslané fotografie ušitého hada a básničku. Vybrali jsme Vaši školu jako výherce soutěže, gratulujeme a posíláme Vám plyšového hada na vánoční návštěvu :-)

http://www.trafficsnakegame.eu/czechrepublic/?news=vanocni-soutez-s-hadem-edou

Pokud byste pořídili nějaké fotografie, budeme také rádi za jejich zaslání. Prosím o zaslání plyšáka zpět na CDV na níže uvedenou adresu po Novém roce. Děkuji.

Přejeme Vaší škole krásný vánoční čas!

S pozdravem


Mgr. Danuše Smutková

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a
636 00 Brno

Tel.: +420 724 898 358  Web: www.cdv.czwww.cdvplus.cz

 

Soutěž „Lovci nebes“

Žáci II. stupně se zapojili do soutěže „Lovci nebes“. Ta je rozdělena do tří kol a končí v červnu. Odměnou žákům bude „návštěva dravých ptáků“ ve škole. O průběhu jednotlivých kol Vás budeme informovat. Pořadatelem soutěže je společnost Falcopredonum.

 

První úkol:

Víte, že i zvířata v lese mohou dostat dárky? Ale víte jaké? Vymyslete co nejpraktičtější dárek pro srnky, divočáky, ptáky a vůbec všechnu lesní zvěř. Ale pozor! To, co je dobré pro vás, nemusí být dobré pro zvířátka!

Děti sbíraly pro zvířata kaštany. Společně je předají panu myslivci a umístí do krmelce. A protože se blíží Vánoce, vyzdobíme vánoční strom i pro zvěř.

PROJEKT JEŽEČEK

Členové EKOTÝMU –  naše spolužačka spolu se svými rodiči pečují o malého ježečka, kterého se jim podařilo zachránit.

Téma JEŽEČEK se prolínalo celým naším projektovým dnem.

Program Carbon Detektives 

V letošním roce se naše škola úspěšně účastní celoevropského programu „Uhlíkoví detektivové“, který je podporován Evropskou komisí v rámci programu Inteligentní energie.

Uhlíkové detektivy v současné době najdete v těchto zemích:

  • Velká Británie
  • Rakousko
  • Česká republika
  • Maďarsko
  • Bulharsko
  • Irsko
  • Německo
  • Slovensko
  • Rumunsko
  • Litva

Program „Uhlíkoví detektivové“ poskytuje podporu a nápady, jak škola může přispět ke zmenšení vlastní uhlíkové stopy. Poskytuje také  nástroje pro sledování pokroků a zaznamenávání našich úspor. Vzhledem k tisícovkám škol, které se na projektu po celé Evropě podílejí, mohou naše aktivity přinést významnou změnu.

V rámci programu proběhla soutěž zaměřená na aktivity vedoucí ke snížení uhlíkové stopy. Soutěže se zúčastnili žáci přírodopisných praktik, věkové skupiny 12-15 let. Umístili se na pěkném druhém místě a získali tak  finanční odměnu 4000 Kč.


Uvítali nás v Senátu

Základní a Mateřská škola v Turnově má důvod k oslavě. Byla přijata na samotné půdě  Senátu Parlamentu ČR. Ptáte se, čím si zasloužila tohoto vyznamenání?  Ráda Vám odpovím.Základní a Mateřská škola je jednou z 20 000 škol z 38 zemí světa a jednou ze 120 škol v ČR, která se zapojila do programu EKOŠKOLA.Ekoškola je Mezinárodní program, který koordinuje Sdružení TEREZA ve spolupráci s krajskými koordinátory ( Divizna Liberec, Dřípatka Pardubice a Lipka Brno).
Cílem programu je naučit žáky pracovat na zlepšení životního prostředí ve škole a v okolí školy, vychovávat děti v duchu udržitelného rozvoje. Žáci, učitelé a další zaměstnanci školy se v rámci programu podílejí na činnostech vedoucích k  šetrnému provozu školy.Do dubna 2007 o titul Ekoškola zažádalo 30 škol z celé ČR. Titul byl udělen 21 školám – i nám! Školy, které splnily kritéria programu, získaly titul a možnost používat logo a vlajku Ekoškola.Slavnostní vyhlášení a předání mezinárodního titulu Eco-schools proběhlo dne 27.června 2007  v prostorách Senátu Parlamentu ČR. Nad celou akcí převzalo záštitu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstvo životního prostředí ČR.Za naši školu se slavnosti zúčastnili: Mgr. J.Štoudková – ředitelka  školy,Mgr. D.Šulcová – koordinátorka projektu, D.Romanová a V.Prokopenko – zástupci žáků.Chcete-li vědět více a na vlastní oči se přesvědčit, jak taková Ekoškolavypadá a jak se v ní žije, navštivte nás. Rádi Vás uvítáme! Za žáky a pracovníky školy Vás srdečně zve ekologická koordinátorka Mgr. D.Šulcová.