Hodnoty
a zásady

Základním dokumentem je pro nás školský zákon, jehož cíle, požadavky a zásady naplňujeme. Uvědomujeme si, že smyslem existence školy je žák, a proto veškeré naše aktivity směřují k tomu, abychom maximálně rozvíjeli děti, které jsou nám svěřeny.

Naše zásady by se daly shrnout do „7 P“

"7P"

Profesionalita

Náš pedagogický sbor tvoří lidé, kteří mají odborné vzdělání, zkušenosti a osobní vlastnosti potřebné pro práci ve škole našeho typu. Vybrali jsme si speciální pedagogiku jako obor, kterému se chceme věnovat a ve kterém chceme být co nejlepší. Jsme profesionálové.

Pohoda

Naším cílem je, aby školní dny probíhaly v pozitivní a pohodové atmosféře. Legrace je vítána. Do práce chodíme rádi a chceme, aby se do školy těšily i děti.

Přijetí

Přijetí – každé dítě je u nás vítáno a přijímáno takové, jaké je. Zásadou speciální pedagogiky je individuální přístup a realistické nároky. To ale neznamená, že slevíme z oprávněných požadavků. Jsme chápající, ale důslední.

Pracovitost

Je pro život klíčová vlastnost. Není tak důležité, kolik nám bylo dáno, ale jak dokážeme rozvinout to, co máme. Tuto zásadu se snažíme vštípit i dětem. 

Pokora

Všichni se učíme, všichni chybujeme. Žádný učený z nebe nespadl. Učíme děti vážit si sebe i ostatních, znát svou historii a pokorně přistupovat k přírodě a k výsledkům lidské práce.

Přátelství

Chceme, aby naši žáci byli dobrá parta, která dokáže táhnout za jeden provaz Jdeme jim příkladem otevřenými vztahy a spoluprací v našem pedagogickém týmu.

Partnerství

Rodiče našich žáků jsou pro nás partnery, se kterými sdílíme stejný cíl – maximální rozvoj dítěte. Důležitá je pro nás také dobrá spolupráce s ostatními školami, městem a dalšími organizacemi v našem okolí.