Charakteristika

Název organizace: Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace
Sídlo organizace: Zborovská 519, 511 01 Turnov
Právní forma: příspěvková organizace
IČO: 71294180
Identifikátor zařízení: 691 007 322
Zřizovatel: Město Turnov
Sídlo zřizovatele: Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov
IČO zřizovatele: 00276227
Ředitelka školy: Mgr. Jaroslava Štoudková
Druh školy: speciální škola
Datum zařazení do sítě: 1.1. 2015

Vzdělávací programy:
ZŠ1: ŠVP ZV ZŠ PRAKTICKÉ – „ŠKOLA J. PATOČKY“ (ŠVP ZV upravený podle přílohy pro LMP)

ZŠ4: ŠVP ZV ZŠ č.j.9-2016

ZŠ2: ŠVP ZV ZŠ SPECIÁLNÍ – „KROK ZA KROKEM“

 

Vzdělávací obory:

ZŠ1: 79 – 01 – C/01  základní škola – (2.stupeň LMP)- do 31.8.2018
ZŠ4: 79 – 01 – C/01 základní škola (od 1.9.2016-opravený ŠVP pro školy zřízené podle § 16)
ZŠ2: 79 – 01 – B/01  základní škola speciální

Součásti školy:
školní družina