Dokumenty

Na této stránce si můžete stáhnout či prohlédnou důležité dokumenty

GDPR

Inspekční zpráva ČŠI /listopad 2017/

Název dokumentu dokument
Zřizovací listina Zřizovací listina-pdf
Organizační řád org.řád
Výroční zpráva  výroční zpráva za šk. rok 2015/2016

 výroční zpráva za šk. rok 2016/2017

Výroční zpráva podle 106 V.zp.dle §106/1999
Rozvaha Rozvaha-Bilance 2015/www.monitor.statnipokladna.cz
Výkaz zisku a ztráty/Výsledovka Výkaz zisku a ztráty 2015/www.monitor.statnipokladna.cz
Etický kodex  Etický kodex
 

   

Dokument platnost
Zřizovací listina včetně příloh  1. 9. 2016
Organizační řád 21. 6. 2011
Výroční zpráva 15. 10. 2016
Výroční zpráva podle 106 Nebyly podány žádné informace

Zpráva o činnosti organizace za rok 2013 – 1.část 2.část 3.část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/2019

Školní řád