Dokumenty

Na této stránce si můžete stáhnout či prohlédnou důležité dokumenty

GDPR

 

Inspekční zpráva ČŠI /listopad 2017/

Název dokumentu dokument
Zřizovací listina Zřizovací listina-pdf
Organizační řád org.řád
   

 

Výroční zpráva za šk.rok 2018/19

Výroční zpráva za šk.rok 2019/20

Výroční zpráva podle 106 V.zp.dle §106/1999
Rozvaha Rozvaha-Bilance 2015/www.monitor.statnipokladna.cz
Výkaz zisku a ztráty/Výsledovka Výkaz zisku a ztráty 2015/www.monitor.statnipokladna.cz
Etický kodex  Etický kodex
   

   

Dokument platnost
Zřizovací listina včetně příloh  1. 9. 2016
Organizační řád 21. 6. 2011
Výroční zpráva 15. 10. 2016
Výroční zpráva podle 106 Nebyly podány žádné informace

Zpráva o činnosti organizace za rok 2013 – 1.část 2.část 3.část

Školní řád