Jídelna

ZÁKLADNÍ INFORMACE

bankovní spojení      –  268 436 411 / 0300

konstantní symbol   –  0308

variabilní symbol     – rodné číslo žáka/žákyně

kontakty

  • hospodářka školy      –  Bc. Renata Brychová 
  • e-mail                      –  brychova@zvsturnov.cz

7 – 10 let         24 Kč

11 – 14 let       26 Kč

15 – 18 let       28 Kč

Do věkové kategorie jsou strávníci zařazeni na základě věku dosaženého v příslušném školním roce.

ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ

  • tel. na č.  481 350 052, 736 515 985
  • SMS na č. 736 515 985
  • osobně v kanceláři hospodářky školy

Obědy odhlašujte do 12.00 hod. den předem, v případě nemoci do 7.15 hod. v daný den. Pozdější odhlášky nejsou možné !!!

Neodhlášená a nevyzvednutá strava propadá, strávník nemá nárok na věcnou ani finanční náhradu neodebrané stravy !