Školní akce

Aktuality z projektu „Poznaj inych“ příhraniční spolupráce naší školy se školou v polském Jaworu

Ve čtvrtek 17.5. jsme reprezentovali  nejen školu, ale i město Turnov na přehlídce divadelních souborů subregionu Kaczavské hory v městském divadle v Jaworu. Společné vystoupení žáků naší školy  a Fokusu se velmi povedlo.Přivezli jsme první místo a  z jednotlivců si cenu odvezl klient Fokusu Václav Šimek.

Další týden, ve středu a ve čtvrtek, projekt pokračoval návštěvou skupiny naší školy a žáků ze Základní školy Lomnice nad Popelkou v Polsku. Vlastní program byl velmi náročný. Bydleli jsme v hotelu ve městě Karpacz, srdci polské části Krkonošského národního parku. První den jsme absolvovali návštěvu Dinoparku ve Szklarske Porebe, a prohlídku dominant města, skokanské můstky a kostelík Wang. Večer následovalo hledání sladkého pokladu v hotelu, koupání v hotelovém bazénu a večer plný her pro vzájemné seznámení obou skupin.

Druhý den byl také velmi akční, vyjeli jsme do Western City. Zde nás čekalo plno úkolů – házení noži, indiánská střelnice,lezení na mučednický sloup, projížďka na koni atd. Po pozdním obědě následovala vycházka do  staré Walonské chaty, kde na nás dýchla kouzla magie a pověr.Následovalo rýžování zlata. Ani jsme nestihli navštívit místní muzeum drahých kamenů.Domů jsme si odvezli drobné suvenýry, připomínající místa pobytu a malé dárky od partnerské školy.Fota na blogu školy

Projekty školy:

Naše škola je partnerem s finanční účastí projetu Poradenství v Libereckém kraji. Klíčovými aktivitami projektu je rozšíření poradenských služeb, výměna zkušeností pedagogických pracovníků a partnerství poskytovatelů poradenských služeb a zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků. Konkrétně v naší škole byl přijat jeden speciální pedagog s úvazkem 0,8 hodin.

Dalším projektem  je Ovoce do škol, žáci ve věku 6-10 let dostávají 2krát  za měsíc zcela zdarmadotované ovoce a zeleninu. Jde o zvýšení  obliby produktů z ovoce a zeleniny, přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit stravovací návyk ve výživě dětí, zlepšit zdravotní stav mladé populace a bojovat proti epidemii dětské obezity.

Projektem zdravé výživy je i Školní mléko, jedná se o dotované mléčné výrobky, dodavatelem je LAKTEA. Žáci mají možnost odebírat 2krát v týdnu ochucené mléko a 1krát v týdnu Bobík – šlehaný smetanový krém za jednotnou cenu 4Kč.

Škola je zapojena do výzvy EU peníze školám – cílem projektu je zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. Škola realizuje klíčovou aktivitu Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT.

Administrátorem dalšího projektu je SPC, hledej v záložce SPC.

Projekt Poradenství v Libereckém kraji napomáhá komplexnímu rozvoji psychologických, speciálně – pedagogických a asistenčních služeb na území Libereckého kraje. Sestává se ze vzájemně propojených aktivit – rozšíření a zkvalitnění poradenských služeb, vytvoření sítě poskytovatelů těchto služeb ve vazbě na další instituce a výměny zkušeností mezi poradenskými pracovníky ve školství. Dále je plánováno doplnění nabídky vzdělávacích programů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Projekt je financován v rámci oblasti podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, je v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2007 a Libereckého kraje 2008. Příjemcem podpory a nositelem projektu je Liberecký kraj, na realizaci se však podílí široké spektrum partnerů působících v poradenství: pedagogicko – psychologické poradny, speciálně pedagogická centra a školy, v nichž se vzdělávají žáci se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

Trvání projektu:                       1.6.2010 – 31.5.2013

Registrační číslo:                      CZ.1.07/1.2.00/14.0133

odkaz: http://www.opvk.eu/poradenstvi