Výchovné poradenství

Konzultační hodiny výchovného poradce:

Středa -15:00 – 16:15

Pátek – 7:30 – 8:30

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek  oficiálně představil zcela nový informační systém České školní inspekce určený pro prezentaci škol směrem k veřejnosti – iPortál.

iPortál je dostupný na adrese https://iportal.csicr.cz.

V systému lze nalézt všechny školy a školská zařízení zapsaná ve školském rejstříku, což umožní například potenciálním uchazečům o vzdělávání a jejich rodičům snadnou orientaci v jednotlivých oblastech, které nejlépe odpovídají jejich představám.