Zaměstnanci

 

   
Mgr. Vítězslav Šťastný, Dis.
ředitel 

stastny@zvsturnov.cz

Mgr. Radka. Šimůnková
zástupkyně ředitele 

simunkova@zvsturnov.cz

Pedagogičtí zaměstnanci

 

Mgr. Markéta Koldová

speciální pedagog, výchovné poradenství

koldova@zvsturnov.cz

_______________________________________________

 

Mgr. Radka Šimůnková

speciální pedagog, metodik ICT

simunkova@zvsturnov.cz

_______________________________________________

Dagmar Židů

třídní I.S 

speciální pedagog

zidu@zvsturnov.cz

_______________________________________________

 

_______________________________________________

Mgr. Markéta Koldová

třídní III. tř.

speciální pedagog, metodik prevence

koldova@zvsturnov.cz

_______________________________________________

Ing. Mgr. Dana Šulcová

třídní VIII. tř.

speciální pedagog, koordinátor enviromentální výchovy 

sulcova@zvsturnov.cz

_______________________________________________

Mgr. Miloslava Doležalová

třídní I. tř. pedagog

dolezalova@zvsturnov.cz

_______________________________________________

Kateřina Šmídová

třídní IX. tř.

pedagog

smidova@zvsturnov.cz

_______________________________________________

Mgr. Jana Bugnová

třídní II.S

speciální pedagog

bugnova@zvsturnov.cz

_______________________________________________

Mgr. Jana Fojtíková

třídní VII. tř. , pedagog 

fojtikova@zvsturnov.cz

_______________________________________________

Bc. Renata Brychová

vychovatelka v ŠD, hospodářka školy

brychova@zvsturnov.cz

_______________________________________________

Marie Holubová

asistentka pedagoga

_______________________________________________

Blanka Pluchová

asistentka pedagoga

_______________________________________________

Eva Urbanová

asistentka pedagoga

_______________________________________________

Viktoriia Shymon

asistentka pedagoga

 

Nepedagogičtí zaměstnanci školy

 

_______________________________________________

Martina Janečková

hlavní účetní

_______________________________________________

Danuše Pitrová

uklízečka

_______________________________________________