Festival FOKUSu a společný výlet na Valdštejn

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

Aktuálně k testování

Od pondělí 13. září se  žáci NETESTUJÍ !

POVINNOST NOSIT ROUŠKY NADÁLE ZŮSTÁVÁ !

 

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

V novém školním roce ve staronové sestavě

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

Organizace 1. září školního roku 2021/2022

Prázdniny končí a škola začíná !

Žádáme rodiče o příchod žáků již v 7,45 hod.

U vchodu do školy vás uvítá paní asistentka Blanka Pluchová, která pomůže s orientací po škole.

Žáci se testují ve třídách.

Testování žáků je 1., 6., 9.září, prvňáčci se 1. září netestují (až 2.9.).

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

Krásné prázdniny

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

Změny na pozici ředitele

 1. srpna 2021 vystřídá paní ředitelku Mgr. Jaroslavu Štoudkovou nový pan ředitel Mgr. Vítězslav Šťastný.

Od 1. září nově otevíráme výuku v 1. třídě s počtem šesti žáků.

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

Sbíráme papír

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

DEN ZEMĚ

Ve čtvrtek 22. 4. se naše škola zapojila do úklidu Den Země. Naši žáci nasbírali neuvěřitelných 27 pytlů odpadů.

 

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

Zahájení školní výuky v PONDĚLÍ 12. dubna

Testování žáků

Testovat se budou postupně všechny skupiny skupiny dětí, žáků, studentů a zaměstnanců škol a školských zařízení, kterým bude umožněn návrat k prezenční výuce.

  • Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit.
  • Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.

Pro rodiče

  • V případě testování dětí a mladších žáků nebo individuálních případech, kdy si testovaný není schopen provést test sám, je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou(zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit).
  • Není třeba se ničeho bát. Do sliznice testovaného se nedostane žádná cizí látka, stěr se provádí ničím nenapuštěnou vatovou tyčinkou. Test je neinvazivní, odběr samotný a manipulace s testem je velmi snadná a hlavně rychlá – výsledky jsou do 15 minut.  
  • Režim testování si zvolí škola podle svých možností, a proto vám konkrétní rozvrh a plán ozřejmí přímo vedení vaší školy. Celý systém je samozřejmě navržen tak, aby co nejefektivněji umožnil testování i bezpečnou výuku.
  • V případě, že bude mít vaše dítě pozitivní test, bude vás škola neprodleně informovat. Ve škole si dítě vyzvednete, v případě dohody se zákonným zástupcem u starších žáků nebo v případě zletilých může žák sám odejít domů. Následně bude třeba podstoupit konfirmační PCR test a postupovat podle instrukcí lékaře nebo hygieny.
  • Vybrané testy jsou neinvazivní, fungují bezbolestně a rychle. Celé testování dětem zabere jen chvíli času (samy si odeberou vzorek z přední části nosu a pak 15 minut počkají na výsledek). Proces testování bude probíhat dvakrát týdně.

 

Vše o testování se dozvíte na těchto stránkách testovani.edu.cz jsou zde i odpovědi na dotazy od rodičů a návodné obrázky, bylo by dobré s dětmi probrat, jak vlastně testování bude vypadat.

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář