Důležité informace k čerpání Ošetřovného na konco školního roku:

Vážení klienti,

konec školního roku se blíží a některé školy se rozhodly vyhlásit ředitelské volno či zahájit plánovanou rekonstrukci objektu. Jelikož se v těchto případech jedná o plánované uzavření z rozhodnutí ředitele či ředitelky školského zařízení, osobám pobírajícím dávku ošetřovného za této situace ošetřovné nenáleží. V době letních prázdnin již nárok na ošetřovné nemáte, jelikož přijatá mimořádná vládní opatření v souvislosti s úpravou podmínek nároku na ošetřovné jsou platná do 30. června 2020.

Plánovaná rekonstrukce školy ani ředitelské volno nejsou důvody, s nimiž je podle předpisů
o nemocenském pojištění spojen nárok na ošetřovné.

Právní úprava provedená březnovým zákonem č. 133/2020 Sb., o úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020, ve znění pozdějších dvou novel se dotkla věkové hranice dětí, na které lze ošetřovné čerpat, jeho výše a podpůrčí doby, avšak nezasahuje do výše zmíněné základní podmínky nároku na dávku (uzavření školy z nařízení příslušného orgánu z důvodu havárie, mimořádného opatření při epidemii nebo jiné nepředvídané události). 

Ředitelské volno ohlášené na poslední dva červnové dny nepředvídanou událostí není. Vyhlašuje se i během roku a rodiče s ním při zajišťování péče o děti počítají, mohou si v zaměstnání vyřídit dovolenou a trávit tak s dětmi delší čas. I táborové turnusy letos začínají již o posledním červnovém víkendu. Pečující osoba takovéto dny nevykazuje ve výkazu péče jako dny, kdy o dítě pečovala z důvodu mimořádného uzavření školy. A tyto dny nejsou omluvenou překážkou v práci na straně zaměstnance.

Ze stejných důvodů by ošetřovné nenáleželo ani v případě plánované rekonstrukce školy.

 

Nárok na ošetřovné rovněž nevzniká ve dnech, kdy je dítě ve škole, a to včetně předání vysvědčení či odevzdání knih. Proto pojištěnec/pojištěnka takové dny nebude uvádět ve výkazu péče jako dny péče o dítě, i když bude dítě ve škole např. jenom 1 hodinu.

ČSSZ

 

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

Rozloučení s deváťáky

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

Získali jsme CERTIFIKÁT LESNÍ TŘÍDA

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

Nový výkaz péče o dítě z důvodu uzavření školy

Nutné vytisknout a odevzdat zaměstnavateli.

KE STAŽENÍ  ZDE

 

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

ZÁPIS DO 1. třídy

Zápis proběhne distančně, bez osobní přítomnosti ve škole. Formulář k zápisu stáhněte ZDE, vyplňte a odešlete

na e-mail: info@zvsturnov.cz.

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

Přerušení trvalých příkazů na platbu obědů

Dobrý den,

prosím rodiče, aby v měsíci dubnu a květnu nehradili stravné (zrušit prozatím trvalý příkaz). Pokud bude potřeba zrušit úhradu stravného i v měsíci červnu, budu vás včas informovat. Prosím tedy o aktuální sledování stránek školy. Velice děkuji za spolupráci, všem přeji především zdraví.

S přáním hezkého dne

Bc. Renata Brychová účetní

Email: brychova@zvsturnov.cz, tel: 481 350 052

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

INFORMACE K ZÁPISŮM DO 1. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL

 V souladu s opatřením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vydaného v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády jsou zápisy k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 organizovány následovně:

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v dubnu.

Podat přihlášku lze od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020 bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou.

Podání žádosti

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem,
 3. poštou,
 4. osobní podání.
 5. Pro konkrétní informace sledujte prosím webové stránky Vámi vybrané základní školy, vše je postupně aktualizováno.

Po ukončení mimořádných opatření bude uspořádáno setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy. Nebude nyní však součástí zápisu.   Dříve stanovený termín pro slavnostní zápis (2. 4.) se tímto ruší.

 

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

Co právě teď dělají vaši učitelé ?

Připravujeme a vyrábíme pro vás nové pomůcky, šijeme roušky pro spoluobčany, zabezpečujeme nákupy pro sousedy.

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

Učíme se doma

 • Opakujte. V učebnicích a pracovních sešitech máte spoustu materiálu.
 • Doporučujeme web: www.skolakov.eu, vysílání ČT2 od 9. hodiny, on-line facebook, YOUTUBE škola on-line
 • slovenština: www.slovake.eu,
 • angličtina – YOUTUBE – fairy tales in english,    
 •   Angličtina výuka: https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk&list=PLAXre_DGcdjL-avjUsF_p5aqSWpvJdMXf
 • POKUD SI NEVÍTE RADY, PIŠTE: info@zvsturnov.cz
Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

OČR nyní možné čerpat po dobu uzavření škol.

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář