Hodnoty a zásady

Základním dokumentem je pro nás školský zákon, jehož cíle, požadavky a zásady naplňujeme. Uvědomujeme si, že smyslem existence školy je žák, a proto veškeré naše aktivity směřují k tomu, abychom maximálně rozvíjeli děti, které jsou nám svěřeny.

Naše zásady by se daly shrnout do „7P“.

7P

Profesionalita

Náš pedagogický sbor tvoří lidé, kteří mají odborné vzdělání, zkušenosti a osobní vlastnosti potřebné pro práci ve škole našeho typu. Vybrali jsme si speciální pedagogiku jako obor, kterému se chceme věnovat a ve kterém chceme být co nejlepší. Jsme profesionálové.

Pohoda

Naším cílem je, aby školní dny probíhaly v pozitivní a pohodové atmosféře. Legrace je vítána. Do práce chodíme rádi a chceme, aby se do školy těšily i děti.

Přátelství

Chceme, aby naši žáci byli dobrá parta, která dokáže táhnout za jeden provaz. Jdeme jim příkladem otevřenými vztahy a spoluprací v našem pedagogickém týmu.

Pracovitost

Je pro život klíčová vlastnost. Není tak důležité, kolik nám bylo dáno, ale jak dokážeme rozvinout to, co máme. Tuto zásadu se snažíme vštípit i dětem.

Pokora

Všichni se učíme, všichni chybujeme. Žádný učený z nebe nespadl. Učíme děti vážit si sebe i ostatních, znát svou historii a pokorně přistupovat k přírodě a k výsledkům lidské práce.

Přijetí

Přijetí – každé dítě je u nás vítáno a přijímáno takové, jaké je. Zásadou speciální pedagogiky je individuální přístup a realistické nároky. To ale neznamená, že slevíme z oprávněných požadavků. Jsme chápající, ale důslední.

Partnerství

Rodiče našich žáků jsou pro nás partnery, se kterými sdílíme stejný cíl – maximální rozvoj dítěte. Důležitá je pro nás také dobrá spolupráce s ostatními školami, městem a dalšími organizacemi v našem okolí.