Pro zájemce

Zařazení žáka do školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami probíhá na základě:

Pokud jsou obě podmínky splněny, a zařazení je v souladu se zájmem dítěte, rádi Vaše dítě přijmeme. Jestliže uvažujete o umístění Vašeho syna nebo dcery do naší školy, doporučujeme Vám následující kroky:

Další uplatnění žáků

Příprava žáků na jejich budoucí povolání je pro nás prioritou. Pomáháme žákům a jejich rodičům poradenstvím a také aktivně využíváme dny otevřených dveří a exkurze do škol i podniků. Naši absolventi nacházejí uplatnění v celé řadě učebních oborů na středních odborných učilištích v Liberci, Lomnici nad Popelkou, Hubálově, Semilech, Hořicích a jinde.