Stali jsme se fakultní školou Technické univerzity v Liberci

Naše škola uzavřela smlouvu o spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci. Od ledna 2024 budeme „fakultní školou“ technické univerzity. To v praxi znamená, že otevřeme dveře školy pro studenty pedagogiky, kteří u nás budou moct vykonávat praxe a získávat první cenné...

Informace ke stávce učitelů a k zajištění stravy dne 27.11.2023

Vážení rodiče a zákonní zástupci, naše škola podporuje požadavky školských odborů, zejména v tom, aby nedocházelo ke snižování platů nepedagogických pracovníků ve školách. Připojíme se ke stávce demonstrativní formou. To znamená, že školu zavírat nebudeme a...

Úspěch v soutěži Kopidlenské poupě

Opět vezeme domů ocenění. Jsme na 2.místě. Soutěžící: J. Kačer , N. Petříčková  a R. Višňovský  V jednotlivcích byl nejlepší J. Kačer. N.Petříčková získala 4.místo. Soutěžilo se v aranžování, letos šlo o zdobení dárků. Vědomostní část obsahovala test a poznávání...

Vítejte opět ve škole !

Nový školní rok 2023 – 2024 zahajujeme v pondělí 4. září v 8 hodin. TĚŠÍME SE NA VÁS !