Volby do Školské rady

22. ledna 2015 proběhly volby do naší Školské rady. Ze zástupců pedagogů byla zvolena paní Bc. Jana Bugnová, za rodiče paní Blanka Pluchová. Za Město Turnov (zřizovatele) Radu doplní paní Eva Kordová.

Dílny v nových prostorách

V měsíci lednu 2015 jsme zahájili výuku pracovního vyučování – dílen v prostorách suterénu ZŠ Skálova. Vedení této školy nám vyšlo ochotně vstříc a poskytlo naší škole pro nás velice potřebné prostory.

Exkurze v Hubálově

V úterý 13. 1. si chlapci našich VIII. a IX. ročníků prohlédli prostory SOU Hubálov. / další fota Základní škola – fota – blog /

Kopidlenské poupě

Stalo se téměř tradicí, že se žáci naší školy každoročně účastní přírodopisné soutěže „Kopidlenské poupě“. Ne jinak tomu bylo i letos. Dvě tříčlenná družstva, tvořená žáky  a   žákyněmi ze 7., 8. a 9. tříd, odjela v pátek 10. října do Kopidlna. Čekala je náročná soutěž, která prověřila nejen jejich znalosti z přírodopisu, poznávání rostlin, ale i zručnost […]