INFORMACE K ZÁPISŮM DO 1. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL

 V souladu s opatřením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vydaného v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády jsou zápisy k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 organizovány následovně:

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v dubnu.

Podat přihlášku lze od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020 bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou.

Podání žádosti

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem,
 3. poštou,
 4. osobní podání.
 5. Pro konkrétní informace sledujte prosím webové stránky Vámi vybrané základní školy, vše je postupně aktualizováno.

Po ukončení mimořádných opatření bude uspořádáno setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy. Nebude nyní však součástí zápisu.   Dříve stanovený termín pro slavnostní zápis (2. 4.) se tímto ruší.

 

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

Co právě teď dělají vaši učitelé ?

Připravujeme a vyrábíme pro vás nové pomůcky, šijeme roušky pro spoluobčany, zabezpečujeme nákupy pro sousedy.

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

Učíme se doma

 • Opakujte. V učebnicích a pracovních sešitech máte spoustu materiálu.
 • Doporučujeme web: www.skolakov.eu, vysílání ČT2 od 9. hodiny, on-line facebook, YOUTUBE škola on-line
 • slovenština: www.slovake.eu,
 • angličtina – YOUTUBE – fairy tales in english,    
 •   Angličtina výuka: https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk&list=PLAXre_DGcdjL-avjUsF_p5aqSWpvJdMXf
 • POKUD SI NEVÍTE RADY, PIŠTE: info@zvsturnov.cz
Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

OČR nyní možné čerpat po dobu uzavření škol.

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

OČR

Vážení rodiče,

Ministerstvo zdravotnictví ČR nařídilo od 11. 3. uzavření škol, do odvolání nebude v provozu škola, družina, jídelna ani tělocvična. Bohužel situace může trvat několik týdnů, informace budeme průběžně aktualizovat na našich webových stránkách, facebooku.

 • Rodičům do 10 let věku dítěte vydáme na požádání žádost o ošetřovné, od pondělí 16. 3.   Není nutné pro žádost chodit osobně, po nahlášení Vám můžeme formulář zaslat elektronicky. – TENTO ZPŮSOB PREFERUJEME

  Jaké jsou podmínky vzniku nároku na ošetřovné?
  Rodič (jiný pečující) musí být jako zaměstnanec účasten nemocenského pojištění.
  Dítě, které nemůže navštěvovat toto zařízení je mladší 10 let.
  Bude-li o dítě pečovat někdo jiný než jeho rodič (např. babička), je podmínkou nároku, že s dítětem žije ve společné domácnosti.Jak dlouho lze ošetřovné čerpat?
  Maximálně lze ošetřovné čerpat 9 dní. Výjimkou jsou případy, kdy je rodič samoživitel. Ten může čerpat ošetřovné až 16 dní.
  Rodiče či jiné oprávněné osoby se přitom mohou v průběhu 9 dní (resp. 16 dní) jednou v ošetřování vystřídat.
 • Formulář Ošetřovné ( OČR ) – web ČSSZ
 •  
 • Žáci budou po dobu opatření automaticky odhlášeni z obědů.


Jaroslava Štoudková
jaroslava.stoudkova@email.cz

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

Koronavirusové prázdniny

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

Plánujeme – BŘEZEN

 • 5. 3. exkurze SOU Jablonecká Liberec
 •  
 • 9. – 13. 3 – jarní prázdniny
 •  
 • 18. 3. – schůzka Ekotýmu
 •  
 • 20. 3. Hurá, jaro ! – divadlo
 • 20.3. Ekoškola audit
 •  
 • 27. 3. – Noc s Andersenem
 • 27. 3. – Morana – loučení se zimou
 •  
 • 30.3. – 3.4. – Kampaň obyčejného hrdinství – celoškolní ekologický projekt
Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

Konec sběru

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

Pasování na čtenáře

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

Plánujeme – ÚNOR

 • 3. 2. divadlo „Mikeš“
 • 13. 2. kanisterapie
 • 20. 2. divadlo „Hurá jaro!“
 • 21. 2. Masopust – projektový den
Rubriky: Aktuality | Napsat komentář