Zahájili jsme projekt

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

Zákaz vstupu do budovy bez roušky !

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

Skvělá přednáška Dr. Mrkáčka „Ptáci Českého ráje“

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

Připravujeme – ZÁŘÍ

  • zahájení školního roku 1. září 2020
  • Projekt Park Mirakulum – program Žijeme v lese, Žijeme v zahradě – třídy IV., VI., VIII., II.S – 11.9.
  • Projekt Řemesla nejsou out“ žáci 7. – 9. roč. – 23.9.
  • Přednáška „Ptáci Českého ráje“ – Dr. Mrkáček
  • volby do Školské rady – 29. září

 

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

Volby do školské rady

VOLBY  DO  ŠKOLSKÉ  RADY

Dne 29.9. se konají volby do školské rady při Základní škole Turnov Zborovská 519, příspěvková organizace.

Pokyny a volební lístky obdržíte u třídních učitelů.

Děkuji.

Mgr. Jaroslava Štoudková, ředitelka školy

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

Důležité informace k čerpání Ošetřovného na konco školního roku:

Vážení klienti,

konec školního roku se blíží a některé školy se rozhodly vyhlásit ředitelské volno či zahájit plánovanou rekonstrukci objektu. Jelikož se v těchto případech jedná o plánované uzavření z rozhodnutí ředitele či ředitelky školského zařízení, osobám pobírajícím dávku ošetřovného za této situace ošetřovné nenáleží. V době letních prázdnin již nárok na ošetřovné nemáte, jelikož přijatá mimořádná vládní opatření v souvislosti s úpravou podmínek nároku na ošetřovné jsou platná do 30. června 2020.

Plánovaná rekonstrukce školy ani ředitelské volno nejsou důvody, s nimiž je podle předpisů
o nemocenském pojištění spojen nárok na ošetřovné.

Právní úprava provedená březnovým zákonem č. 133/2020 Sb., o úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020, ve znění pozdějších dvou novel se dotkla věkové hranice dětí, na které lze ošetřovné čerpat, jeho výše a podpůrčí doby, avšak nezasahuje do výše zmíněné základní podmínky nároku na dávku (uzavření školy z nařízení příslušného orgánu z důvodu havárie, mimořádného opatření při epidemii nebo jiné nepředvídané události). 

Ředitelské volno ohlášené na poslední dva červnové dny nepředvídanou událostí není. Vyhlašuje se i během roku a rodiče s ním při zajišťování péče o děti počítají, mohou si v zaměstnání vyřídit dovolenou a trávit tak s dětmi delší čas. I táborové turnusy letos začínají již o posledním červnovém víkendu. Pečující osoba takovéto dny nevykazuje ve výkazu péče jako dny, kdy o dítě pečovala z důvodu mimořádného uzavření školy. A tyto dny nejsou omluvenou překážkou v práci na straně zaměstnance.

Ze stejných důvodů by ošetřovné nenáleželo ani v případě plánované rekonstrukce školy.

 

Nárok na ošetřovné rovněž nevzniká ve dnech, kdy je dítě ve škole, a to včetně předání vysvědčení či odevzdání knih. Proto pojištěnec/pojištěnka takové dny nebude uvádět ve výkazu péče jako dny péče o dítě, i když bude dítě ve škole např. jenom 1 hodinu.

ČSSZ

 

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

Rozloučení s deváťáky

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

Získali jsme CERTIFIKÁT LESNÍ TŘÍDA

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

Nový výkaz péče o dítě z důvodu uzavření školy

Nutné vytisknout a odevzdat zaměstnavateli.

KE STAŽENÍ  ZDE

 

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

ZÁPIS DO 1. třídy

Zápis proběhne distančně, bez osobní přítomnosti ve škole. Formulář k zápisu stáhněte ZDE, vyplňte a odešlete

na e-mail: info@zvsturnov.cz.

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář