Plánujeme – listopad

  • Svatomartinská slavnost – děti ŠD
  • Návštěva SPC pro tělesně postižené
  • Informativní schůzka pro rodiče vycházejících žáků – volba povolání
  • Divadelní představení
  • M.R.K.E.V.
  • Klasifikace za 1.čtvrtletí
  • Individuální konzultace s rodiči – třídní učitelé, výchovný poradce