Aktuality

Projektový den POKOS (Příprava občanů k obraně státu)

27. 09. 2022