Aktuality

POJĎME ZA VODOU

16. 06. 2015

Kde se vlastně bere voda? Víme, že otočíme kohoutkem a teče. Dva vodíky a kyslík, a další látky, včetně chlóru. Asi polovina pitné vody pochází z podzemních vrtů, druhá půlka z nádrží a horních toků řek.

Africké domorodé ženy chodí s vědry na hlavě pro vodu kilometry daleko; obyvatelé denně tahají litry balené vody z obchodů místo toho, aby jen otočili kohoutkem. Pití kohoutkové vody nám snad neprospívá?

Jde o docela složitý problém – vyhláška stanovuje, co je pitná voda. Musí mít určité mikrobiologické, chemické a biologické vlastnosti, aby neohrožovala lidské zdraví. Spotřebitel má právo na kvalitní vodu i na informace o ní. Proto jsme uvítali otevření nové naučné stezky „Pojďme za vodou“. Vodohospodářské sdružení Turnov, na území města Turnova, jehož dílem naučná stezka je, seznamuje všechny zájemce se základními principy vodárenství.

Nemohli jsme proto zůstat pozadu, a na stezku jsme se 11. a 12. června vydali. Šlo o užitečně a příjemně strávený čas v přírodě, v blízkém okolí řeky Jizery. Přitom jsme načerpali nové informace, odpověděli na otázky a zapojili se do soutěže o ceny.