TRVALÉ PŘÍKAZY PLATEB OBĚDŮ ZRUŠTE PŘES PRÁZDNINY !!!!!