Upozornění: Odhlašování obědů není omluvení absence žáka. Volejte na pevné linky školy.