Aktuality

Úspěch v soutěži Kopidlenské poupě

16. 10. 2023

Opět vezeme domů ocenění. Jsme na 2.místě.

Soutěžící: J. Kačer , N. Petříčková  a R. Višňovský 

V jednotlivcích byl nejlepší J. Kačer.

N.Petříčková získala 4.místo.

Soutěžilo se v aranžování, letos šlo o zdobení dárků. Vědomostní část obsahovala test a poznávání rostlin. Všichni soutěžící mají velkou pochvalu za vzornou reprezentaci.

….Velký dík paní učitelce Ing. Mgr. Daně Šulcové, která žáky na soutěž připravila a také doprovodila do Kopidlna.

Celý dokument je ke stažení v sekci DOKUMENTY.