Vánoční vystoupení v Pohodě

Jako každý rok, tak i letos žáci naší speciální třídy pod vedením PhDr. Jany Kadavé potěšili obyvatele pečovatelského domu Pohoda.