Výlet – OBLÉKÁME HADA EDU

Odměnou na závěr projektu OBLÉKÁME HADA EDU pro nás byly celoškolní výlety.