VÝSKYT ŽLOUTENKY

Žádáme rodiče, aby dbali zvýšených hygienických opatření kvůli nárůstajícímu výskytu přenosného infekčního onemocnění.