Aktuality

„Vytváříme školní úspěšnost“

5. 03. 2015

V rámci projektu jsme přivítali první skupinu hospitujících pedagogů na naší škole. Projekt bude probíhat na naší škole po celý měsíc březen. Zájemci navštíví výuku různých předmětů a různých ročníků./ více: fotogalerie-blog/