Aktuality

ZAHÁJILI JSME . . . . .

20. 09. 2016

Ve školním roce 2016-17 jsme zahájili 1. září  slavnostně za přítomnosti paní místostarostky Houškové. Do školních lavic naší školy usedlo 62 žáků, z toho 10 úplně nových žáků různých ročníků. Celou polovinu z nich tvoří naši nejmenší – prvňáčci.

14207829_1152843778092755_4854007621763012616_oVýuka probíhá v sedmi třídách, devíti ročnících z toho ve třech třídách se školním vzdělávacím programem speciálním.

Náš tým tvoří 11 speciálních pedagogů, 2 pedagogické asistentky a několik osobních asistentek.

Tento školní rok zahajujeme již potřetí v „nové“ budově Hotelové školy v ulici Zborovské, kam jsme se přestěhovali ze Sobotecké ulice.

Nadále naši nejstarší žáci pracují v dílnách v nedaleké ZŠ Skálově a tělocvičnu nám poskytuje sousední ZŠ Žižkova, sportujeme v místní Aule a v přilehlých hřištích.