Zdravě a bezpečně

Naše nová kola. Partnerstvím v projektu Zdravě a bezpečně jsme zakoupili nová kola, již se těšíme na opravdové jaro. Před prvními výlety nás čeká poučení o bezpečnosti a výuka dopravní výchovy.